For Sale Shophouse 62 sqm in Aranyaprathet, Sa Kaeo, Thailand

  • For sale
    S$125,349
  • For rent
  • 1bath
    Bathrooms
  • 62m2
    Internal area

Description

ขายอาคารพาณิชย์ 1 ชั้นครึ่ง (มีชั้นลอย) ขนาด 62.5 ตารางเมตร
ตลาดโรงเกลือ โครงการโกลเด้นเกท พลาซ่า (Golden Gate Plaza)
อาคาร E เลขที่ E13 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เดินทางสะดวก เหมาะสำหรับการลงทุนค้าขาย รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ติดชายแดนประเทศกัมพูชา
รายละเอียด
- ชั้น 1 ขนาด 5*10 ตารางเมตร
- ชั้นลอย ขนาด 5*2.5 ตารางเมตร
- ห้องน้ำ 1 ห้อง

Explore Similar Listings

Search all listings nearby

Explore Other listings